Rodinné právo

  • manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů
  • rozvod manželství a komplexní vypořádání vzájemných vztahů mezi manžely v rámci rozvodového řízení – tj. úprava vztahů k nezletilým dětem a smluvní vypořádání bydlení a majetku
  • vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství a ve sporných řízeních
  • zastupování v soudních řízeních souvisejícím s rodinným právem