O advokátovi

Advokátka Mgr. Petra Krejčí vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1994 získáním titulu magistr.

Po získání mnohaleté právní praxe si v roce 2010 otevřela vlastní advokátní kancelář se specializací zejména na dědické právo, právo nemovitostí, bytů a nebytových prostor, občanskoprávní vztahy, rodinné právo, právo obchodních společností a družstev a medicínské právo.

Advokátka je oprávněna poskytovat právní služby v rámci celé ČR, vzhledem k jejímu sídlu se však zaměřuje zejména na poskytování právních služeb klientům v Praze, v Praze - východ a ve Středočeském kraji.

S ohledem na individuální potřeby občanů nabízí advokátka poskytování právních služeb po dohodě i v místě bydliště klienta, ve zdravotnickém zařízení, v místě podnikání apod.

Advokátka poskytuje právní služby též v anglickém jazyce.