O advokátovi

Advokátka Mgr. Petra Krejčí vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1994 získáním titulu magistr.

Po získání mnohaleté právní praxe si v roce 2010 otevřela vlastní advokátní kancelář se specializací zejména na právo nemovitostí, dědické právo, občanskoprávní vztahy, rodinné právo, právo obchodních společností a družstev.

Advokátka je oprávněna poskytovat právní služby v rámci celé ČR, vzhledem k jejímu sídlu se však zaměřuje zejména na poskytování právních služeb klientům v Praze, v Praze - východ a ve Středočeském kraji.