Právo nemovitostí

  • darovací smlouvy, kupní a směnné smlouvy
  • zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene
  • nájem a nájemní smlouvy, podnájem a podnájemní smlouvy
  • zajištění znaleckých posudků k ocenění nemovitosti
  • zajištění kupní ceny
  • podílové spoluvlastnictví
  • duplicitní zápis vlastnictví
  • řízení před katastrálními úřady
  • vrácení daru