Obchodní právo

  • zakládání obchodních společností (společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, akciová společnost) a družstev a jejich změny (sídlo, firma, předmět podnikání a činnosti, jednatelé, změna zakladatelských dokumentů, právní formy apod.) včetně zastupování u notáře a před živnostenským úřadem a obchodním rejstříkem
  • převody obchodních podílů a akcií, snížení a zvýšení základního kapitálu
  • změna právních forem obchodních společností, fůze, rozdělení, převod jmění na společníka
  • vedení právní agendy obchodních společností, příprava zápisů z valných hromad, členských schůzí apod.
  • rušení a likvidace obchodních společností
  • příprava a organizace valných hromad
  • zajištění účasti notáře
  • zastupování na základě plné moci na valných hromadách a při jiných právních úkonech
  • rušení a likvidace obchodních společností a družstev
  • zastupování v řízeních před živnostenským rejstříkem a ve věcech obchodního rejstříku