Občanskoprávní vztahy

  • řešení sporů z občansko-právních vztahů
  • sepisování všech druhů smluv, žalob a podání
  • náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení
  • neplatnost smluv, odstoupení od smluv
  • půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání
  • způsobilost k právním úkonům
  • revize smluv
  • sepisování právních rozborů a stanovisek