Místo poskytování právních služeb

  • v kanceláři na adrese Smetanova 240, Úvaly
  • po předchozí domluvě v kanceláři v Praze 5 – Smíchov, ulice Staropramenná
  • kdekoliv v Praze a okolí (Praha východ) dle dohody s klientem
  • respektuji, že někteří klienti nemohou zejména ze zdravotních nebo časových důvodů navštívit advokáta v jeho kanceláři, proto nabízím možnost navštívit klienty v místě bydliště, v místě podnikání, ve zdravotnickém zařízení apod
  • v některých věcech je možné vypracování smluv, návrhů či podání online
    (elektronicky) – tedy bez nutnosti osobní návštěvy – na základě e-mailové a telefonické komunikace. Jedná se např. o smlouvy o převodech nemovitostí, jednoduché smlouvy o převodu obchodních podílů, rozhodnutí jediného společníka, návrhy a přílohy pro obchodní rejstřík či katastrální úřad, dohody o nesporném rozvodu, revize smluv apod. Vypracované dokumenty budou následně zaslány elektronickou cestou nebo v tištěné podobě s podrobným návodem pro další postup.