Místo poskytování právních služeb

  • v kanceláři na adrese Smetanova 240, Úvaly
  • po předchozí domluvě v kanceláři v Praze 4 - Olbrachtova ulice
  • v některých věcech je možné vypracování smluv, návrhů či podání online (elektronicky) – tedy bez nutnosti osobní návštěvy – na základě e-mailové a telefonické komunikace. Jedná se např. o smlouvy o převodech nemovitostí, jednoduché smlouvy o převodu obchodních podílů, rozhodnutí jediného společníka, návrhy a přílohy pro obchodní rejstřík či katastrální úřad, dohody o nesporném rozvodu, revize smluv apod. Vypracované dokumenty budou následně zaslány elektronickou cestou nebo v tištěné podobě s podrobným návodem pro další postup.