Dědické právo a závěti

  • nabývání dědictví
  • závěti, vydědění, nezpůsobilý dědic
  • zastupování dědiců i věřitelů v dědickém řízení (jednání u notářů, zastupování před soudem)
  • předlužené dědictví, likvidace dědictví
  • dodatečné projednání dědictví
  • spory o dědictví a dědické právo
  • ochrana oprávněného dědice