Advokátní úschovy

  • úschova finančních prostředků, v souvislosti s prodejem a koupí nemovitostí
  • úschova finančních prostředků v souvislosti s vypořádáním společného jmění manželů
  • úschova finančních prostředků při vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • úschova finančních prostředků v obchodních vztazích
  • úschova listin
  • úschova cenných papírů

Advokátní úschova peněz slouží ke zvýšení jistoty, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Advokátní kancelář (schovatel) vystupuje jako třetí nezávislá osoba, u které jsou uloženy finanční prostředky až do doby splnění dohody. Úschova umožní bez obav naplánovat Vaší transakci i v případě, kdy si nejste zcela jisti splněním smlouvy druhou stranou.

Oproti notářským či bankovním službám v této oblasti, je úschova u advokáta pro účastníky transakce finančně výhodnější.

Finanční prostředky jsou po celou dobu úschovy uloženy na zvláštním samostatném bankovním účtu u UniCredit Bank
Czech Republic, a.s.