Medicínské právo

  • právní služby pro lékaře a provozovatele zdravotnických zařízení
  • náhrada škody na zdraví a v případě smrti 
  • náhrada nemajetkové újmy za poškození zdraví – žaloba na ochranu osobnosti a ústavou zaručených práv (zejména práva na zdraví a rodinný život)
  • práva a povinnosti pacientů (nahlížení do zdravotnické dokumentace,  právo na poskytování zdravotní péče lege artis, ochrana osobních údajů apod.)